ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ( GDPR)

GDPR

Baudor

Adatkezelési tájékoztató.
A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (a továbbiakban: Rendelet) előírja, hogy
az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó,
minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá, hogy az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását.


Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény is előírja.
Az alábbiakban olvasható tájékoztatással e jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget.
A tájékoztatást közzé kell tenni a Baudor egyéni vállalkozás honlapján, vagy az érintett személy részére kérésére meg kell küldeni.

AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE
E tájékoztatás kiadója, egyben az Adatkezelő: Iratkezelési Szabályzatában meghatározott személy
Cégnév: Baudor egyéni vállalkozás, Bakó Krisztián /ev./
Székhely: 1181. Margó Tivadar utca 91 C.
Adószám: 56948086-1-27
EU-s adószáma:HU56948086
Telefonszám: 70/3641441
E-mail cím: baudornyilaszaro@gmail.com
Honlap: https://baudor.hu
(a továbbiakban: Baudor)

ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉS
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelőnevében személyes adatokat kezel; (Rendelet 4. cikk 8.)
Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása. Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adjuk:
1.IT szolgáltatónk
Baudor egyéni vállalkozás a honlapja fenntartásához és kezeléséhez a honlap.hu külső tárhelyszolgáltatót továbbá külső szakembert, marketing szakembert (Kreatív Inas) vesz igénybe, ennek keretében–a vele fennálló szerződésünk tartamáig–kezelik a honlapon megadott személyes adatokat, az általa végzett művelet a személyes adatok tárolása a szerveren.
On-line marketing: A Kreatív Inas marketing ügynökséghatályos adatai a következők: www.kreativinas.hu
Adatkezelés megnevezése: „hírlevelek, webshop, elektronikus hírlevelek küldése, online konferenciák
szervezése, kapcsolattartás üzleti partnerekkel, üzletszerzés céljából történő közvetlen megkeresés, piackutatás, webshop” elnevezésű adatkezelés adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-61873/2013.
Tárhely adatfeldolgozó megnevezése:
Cégnév: CWEB tárhelyszolgáltató

SZERZŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEK
1. Szerződött partnerek adatainak kezelése –vevők, szállítók nyilvántartása
A Baudor egyéni vállalkozás szerződés teljesítése jogcímén a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése, szerződési kedvezmény nyújtása céljából kezeli a vele vevőként, szállítóként szerződött természetes személy nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, adószámát, vállalkozói-, és személyi igazolvány számát, székhely, telephely címét, telefonszámát, e-mail címét, honlap-címét, bankszámlaszámát, vevőszámát (ügyfélszámát, rendelésszámát). Ezen adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is, ha az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. A személyes adatok címzettjei: a
Baudor egyéni vállalkozás ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói, és
adatfeldolgozói. A személyes adatok kezelésének időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 év.
Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a szerződés teljesítése jogcímén alapul, az a tájékoztatás történhet a szerződésben is. Az érintettet a személyes adatainak, adatfeldolgozó részére történő átadásáról tájékoztatni kell.

2.Jogi személy ügyfelek, vevők, szállítók természetes személy képviselőinek elérhetőségi adatai
Tájékoztatjuk, hogy a weboldal használja a Facebook remarketing szolgáltatását.
A Szolgáltató a weboldalába épülő Facebook remarketing pixel követőkód segítségével a weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook felületén.

A weboldal látogatói ezzel egyúttal elfogadják és engedélyezik a Szolgáltató részére a Facebook
remarketing program használatát.
A Facebook remarketing lista nem alkalmas személyazonosításra. A látogató személyes adatait nem tartalmazzák, kizárólag a böngésző szoftvert azonosítják. A Facebook nem adja át az adatokat a hirdetőknek. A hirdetők nem is tudják összegyűjteni az adatokat saját adatbázisba, csak hirdetéseket tudnak megjeleníteni a Facebook segítségével azoknak, akik a weboldalakat meglátogatták. A felhasználók bármikor “leiratkozhatnak” a remarketing listákról, ehhez csupán annyit kell tenniük, hogy a hirdetések jobb felső sarkában található „X” gombot megnyomják. Itt az “About this Ad” linkre kattintva
eljutnak egy felületre, ahol ki lehet jelentkezni a remarketing listáról.
Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy a Google Analytics, Google Adwords remarketing, Adwords Konverziókövetés és Facebook remarketing programok beállításai és használata teljes mértékben megfelelnek az adatvédelmi hatóság követelményeinek.
Web beacons. A külső szolgáltatók a felhasználói szokások mérésével, valamint a hirdetések kiszolgálásával kapcsolatosan, információgyűjtés céljából ún. webjelzőket (web beacons) is használnak. A webjelzők funkciója hasonló, mint a sütiké, de ezek letiltására nincs lehetőség a böngészőkben. A közösségi média oldalak beépülő moduljai Facebook.  A weboldal használja a Facebook.com (üzemeltető: Facebook Inc ., Palo Alto, CA, USA, a továbbiakban:
„Facebook”) közösségi hálózat beépülő bővítményeit („bővítmények”). A bővítményeket a Facebook logó, vagy a „Facebook”, „Tetszik” (Like) vagy „Megosztom” (Share) utótag segítségével lehet beazonosítani. Egy ilyen beépülő modult tartalmazó weboldal megnyitásakor kapcsolatba lép a Facebook szervereivel, és
a beépülő modul megjelenik a weblapon a böngészővel való kommunikáció révén. Ennek következtében a Facebook szervere értesül arról, hogy mely weblapjainkat látogatta meg. Ha felhasználóként be van jelentkezve a Facebook-ra, akkor a Facebook ezt az információt meg fogja jeleníteni a személyes
Facebook profiljában. A beépülő modul funkcióinak használatakor (pl. a „Tetszik” gomb megnyomásakor vagy egy hozzászólás beírásakor) ezek az információk szintén megjelennek a Facebook profilján. Ezt csak úgy tudja megakadályozni, hogy a beépülő modul használata előtt kilép a Facebookból.
Az adatok Facebook általi rögzítéséről és felhasználásáról, a magánszféra védelméhez kapcsolódó jogairól és lehetőségeiről a Facebook adatvédelmi nyilatkozata tartalmaz részletes információkat.
Facebook Adatvédelem:
https://hu-hu.facebook.com/about/privacy/
Facebook cookie -k:https://hu-hu.facebook.com/help/cookies

Nyílászárók, Napellenzők, Sávrolók, Redőnyök, Szalagfüggönyök, Reluxák, Zsaluziák, Roló-roletta, Szúnyoghálók